User:
Pass:
 
 
 
 
International air freight query
    1、Japan-Korea Line    2、Europe Line    3、North America Line
    4、Middle East    5、Central and South America, Africa Line
    6、Southeast Asia    7、South Asian
Domestic air freight query
Unit: yuan/ kg
Destination 21+ kg 70+ kg 100+ kg 300+ kg 500+ kg above one ton
Beijing 6 5 4.5 4 3.5 3
Shenyang 7 6 5.5 5 5 4.5
Shijiazhuang 8 7 6 5.5 4.5 4
Changsha 5 4 3 2.8 2.5 2.3
Chongqing 5 4 3.5 3.3 3.1 2.8
Chengdu 5 4 3.5 3.3 3.1 2.9
Zhanjiang 5 4 3 2.9 2.8 2.5
Yantai 9 8 6 5 4 3.9
Ha'erbin 11 10 9 8 7 6
Kunming 6 5 4 3.2 3 2.8
Xi'an 6 5 4.5 4 3.8 3.5
Dalian 7 6 5.5 5 4.5 4
Ningbo 6 5 4.5 4 3.8 3.3
Wenzhou 6 5 4.5 4 3.7 3.5
Huhehaote 13 12 11 10 9 8
Huangyan 7 6 5 4.5 4.3 4
Yiwu 7 6 5 4 3.8 3
Shanghai 6 5 4 3 2.8 2.5
Tianjin 7 6 5 4.5 4.3 4.1
Nanchang 5 4.5 4 3.5 3 2.6
Wuhan 6 5.5 5 4.5 4 3
Qingdao 8 7 6 5 4 3.5
Changchun 9 8 7 6 5 4
Fuzhou 5 4 3 2.8 2.7 2.5
Guiyang 5 4.5 4 3.5 3.3 3
Nanjing 5 4.5 4 3.5 3.3 3.1
Lanzhou 8 7 6.5 6 5.5 4.5
Hefei 7 6 5 4.5 4.3 4
Zhengzhou 6 4.5 4.2 4 3.8
Hangzhou 5 4.8 4.5 4 3.8 3.5
Urumchi 12 11 10 9 8.5 8
Changzhou 7 6 5 4.3 4 3.8
Haikou 5 4 4 3 3 2